Testimonials

Testimonials fra deltagere i Årsforløbet Deep Performance Leadership

 

Som koncerndirektør i en stor dansk virksomhed, har jeg været på rigtig meget ledelsesuddannelse rundt i verden.
Ledelse handler om mennesker, og ingen steder har jeg lært så meget om mig selv og om ledelse som på Deep Performance Leadership. Det har gjort en stor positiv forskel for mig som menneske og som leder.
/Renè Balle, CTO & Chief Commercial Officer

Det dybe broderskab, som med kraft, visdom, varme og magi åbner og udfolder sig i hjertet for os, som har taget plads om det runde bord, er i sandhed enestående. Jeg er dybt taknemmelig for det, vi har og skaber, sammen. Ingen legeplads kunne være tryggere. Ingen himmel højere. Ingen vidder større. Jeg bjergtages til stadighed af Heinrichs evne til at skabe det rum for os, som mænd, mennesker og ledere.
/Morten Bæk, Departementschef

 

Jeg arbejder som executive coach og som rådgiver for ledere i elitesport.
For mig er det helt afgørende for, at jeg kan stille mig fuldt og helt til rådighed for andres ambitiøse udvikling, at jeg selv er del af en stærk cirkel. En cirkel jeg kan læne mig ind i for udfordring, inspiration og konfrontation.
Og som jeg kan læne mig op ad, når jeg har brug for at blive støttet og holdt. En gruppe af ambitiøse og viljestærke mennesker transformeres ikke til et kvalitetsfyldt læringsfællesskab uden en dygtig facilitator, som forstår at balancere sin ledelse og sin ikke-ledelse.
Her er Heinrich i en klasse for sig, og vores cirkel ville ikke have det niveau den har uden hans lederskab.
/Rasmus Møller, partner i doubleyou.

 

Deep Performance Leadership formår at forbinde lederskabet i det profesionelle liv med det private, ud fra tanken om det hele menneske. Det er dybt givende, over længere tid, at følges med en gruppe af erfarne, vidende og dedikerede mennesker, fra helt andre fag end mit eget, og i fællesskab anskue livets muligheder og udfordringer ud fra et både holistisk, filosofisk og praktisk perspektiv.
Kurset er båret af dyb dedikation og stærk og kærlig ledelse af Heinrich, og jeg kan varmt anbefale det, til alle, som har et dybfølt ønske, om fortsat at udvikle sig som menneske og leder.
/Sebastian Holmbäck, designer og kreativ direktør

 

Jeg er taknemmelig for at være en del af cirklen blandt mænd der har præsteret og bevist deres værd -men vil tage et skridtet videre.
Jeg er taknemmelig fordi vi har fokus på selvindsigt  og værdier – og derved på udvikling af autentiske lederskab for at bidrage til noget bedre.
Imponerende hvor hurtigt Heinrich fik sat rammer som resulterede i en mandecirkel med styrke, varme og risikovillighed.
En cirkel hvor vi udvikles ved at spiller hinanden bedre.
/Brian W. Lentz, direktør og sociolog, SydhavnsCompagniet

 

Min oplevelse er at bedre ledelse kræver en bedre forståelse af sig selv og andre – og det kræver en tryg, fortrolig og nogle gange følelsesladet dialog med både andre og med sig selv.
Det rum har Heinrich formålet at skabe i Ledercirklen allerede den første aften.
Derfor vil jeg kraftigt opfordre andre med interesse på området til at høre nærmere om ”Ledercirklen”.
/ Anders Kold, CEO, Mekoprint

 

Et fællesskab, drevet af nødvendigheden for at gøre andet end det vi alle er skolet til gennem alverdens lederuddannelser.
Vores redskabskasse  er velfunderet, vores erfaring er grundfæstet.
Ledelsesredskaberne kan altid udvikles og nuanceres, hvilket åbenhed, nysgerrighed, virkelyst og høj faglighed naturligt driver frem.
Men. Vi vil mere end det.
Vi ønsker at lede intuitivt med hjertet som center, vi ønsker lede med viden om, forståelse for og nænsom håndtering af sårbarheder, følelser og det hele menneskes uendelige potentialer. Og samtidig lede med ambition, tydelig retning og skaberkraft.
Vi deler de smukke levede liv og de enorme landvindinger cirklen har erobret på vidt forskellige områder.
Vi deler, vokser med, og healer hinanden i cirklen.
Vi styrkes i meditationer, øvelser og dybe, intense, nærværende øjeblikke, hvor vi oplever enhed med naturen, jorden og den universelle forbundethed.
Vi deler vores køns kraftfuldhed, og vores køns sårbarheder, vores livs sejre og vores livs smerter, tab og sorger.
Vi deler vores længsler og vores drømme. Vores sjæls formål.
Vi skaber ringe i vandet, og bevægelser ud alle ledelseslag – og viser hinanden og verden at virksomheder/institutioner i alle afskygninger kan vækste med hjertet som kraftcenter og pejlemærke.
/Jeppe Juul, skoleleder, Fonden Kanonen.

 

Heinrich er en sand original. Han er speciel, fin, dyb og autentisk på sin helt egen måde.
Heinrich ved hvad han taler om og hans undervisningsform er simpel og nede på jorden.
Det er tydeligt for enhver, at Heinrich har fundet sin rette hylde, hvor han på fineste vis ’flytter mennesker’, ved at jonglere med sin sårbarhed, humor, mildhed og vildhed. Jeg kan på det varmeste anbefale Heinrich og dette forløb han udbyder.
/Mads Bo, direktør, High On Life.