Underviser

Heinrich Birk Johansen


The purpose driven life & leadership

Fundamentet i mit arbejde med det personlige lederskab, det som jeg også kalder “det bevidste indre lederskab”, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige sit eget og andre menneskers liv mest muligt. Som medskaber af fællesskaber, der rækker ud og tager imod, skaber og deler det dybest muligt meningsfulde.

Grundholdningen i dette arbejde, udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, personlighed og eventuelle religiøse / spirituelle ståsted i livet.

 

Baggrund

Jeg er født i 1970, har to børn og bor i naturen syd for Silkeborg

At undervise i selvudvikling, meditation, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har personligt arbejdet med meditation og selvudvikling i mere end 30 år, og har samlet en stor viden, visdom og redskaber som jeg ønsker at støtte andre med på deres vej.

Med mere end sammenlagt 25.000 timers meditationstræning og mere end 3 års retræteproces bag mig, har jeg et både personligt og fagligt velfunderet afsæt for undervisning og formidling i det indre arbejde.

Jeg har sammenlagt 6 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR instruktør efter internationale retningslinjer og var fra 2010-2018, underviser på forskningsprojekter på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

Desuden har jeg to terapeutiske grundforløb på henholdsvis ID Akademi og Vedfelt Instituttet. Sidstnævnte med fokus på kybernetisk psykologi, der handler om det arketypiske kollektive og den ubevidste intelligens.

Hertil diverse kurser og uddannelser indenfor coaching, mentoring, ledelses- og gruppe procesfacilitering.

Siden 2010 har jeg været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder som ekstern coach, FLSmidths internationale SITE Leadership Program siden 2007, og været konsulent på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer.

Jeg har herudover i en årrække afholdt egen lederuddannelse kaldet “Det naturlige lederskab”.

Jeg har en pædagogisk professionsbachelor i dannelsespsykologi og filosofi, med speciale i myter, samt Søren Kierkegaards dannelsesidealer.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med mandens vej, hans purpose driven personlige lederskab, identitet og bevidsthedsudviklingen fra at være en ung dreng og gennemgå livets overgangsfaser.

Jeg har rejst verden rundt og undersøgt forskellige kulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner, bl.a. gennemgået en traditionel Vision Quest i Nordamerika. En Vision Quest i traditionel native forstand, handler om at erkende sit deepest purpose. Jeg er dybt dreven af, at “komme nærmere noget”, som er sandt for mig og leve ud fra den sandhed. Både i mit professionelle virker og i mit familieliv.

Mit arbejde med personligt lederskab, handler om at være i en åben undersøgelse af hvem lederen, manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at nå frem til en fastlåst definition af ,hvad det vil sige at være leder, mand eller menneske, der så skal leves stereotypt efter.

For mig handler god ledelse om at sætte sig selv i spil, som et autentisk, troværdigt og uperfekt menneske, i øjen- og hjertehøjde med sine medmennesker.
Og turde gå efter det dybest muligt meningsfulde. Det som jeg også kalder The purpose driven life & leadership

 

 

 

Kontakt mig på hj@heinrichjohansen.dk