Ledercirklen

Deep Performance Leadership Programmet

 

Purpose driven lederskab & fælleskab
for det hele menneske

Presence – People – Patience – Performance – Power – Passion – Purpose


Gå til dig kernen af dig selv og dit personlige lederskab – og lev og led fra din essens.


Næste holdstart 14. juni 2023.

12 – 16 mænd samles i et fællesskab.

Præget af vågent nærvær i nuet og fremsyn med et klart fælles formål, for at gå til kernen af sig selv og sit personlige lederskab.

De ønsker hver især at styrke deres positive påvirkning af samfundet, arbejdspladsen, familien og vennekredsen – ja, alle sociale relationer.

Disse mænd ved, at verden er i konstant forandring, og de fornemmer, at hvis de selv går friere, modigere, åbne og sårbare, med vilje i hjertet, så kan de skabe et mere spændende og meningsfuldt liv for sig selv – og vise en vej for andre.

De har et ønske om at gøre sig til ”herrer i eget hus”, for at træde i karakter og give rum til at andre kan gøre det samme.
Som ledere, mænd og mennesker – for at påvirke deres kernesag mere kraftfuldt.

De ved, at den udvikling ikke kommer af sig selv, eller ved at studere ledelseskogebøger, lytte til TED-talks, eller tage et weekendkursus i personlig udvikling.

At forandring og udvikling kun bliver til virkelighed gennem bevidst og dedikeret arbejde, og at karakterarbejdet, grænsevandringen, sker bedst i et trygt, ærligt og formålsdrevet fællesskab sammen med andre.

Det er dette, disse mænd sammen vil skabe.

Ledercirklen – Deep Performance Leadership Programmet – arbejder ud fra 7 bevidsthedsplaner:

Presence:

Indre ro, klarhed & kærlighed i nuet – fra øjeblik, til øjeblik.

Bevidsthed og nærvær i nuet, er selve fundament i Deep Performance Leadership, og for at vi kan udvikle os som mennesker. Vil vi afvikle vores uhensigtsmæssige vanemønstre, og erstatte dem med andre som er i overensstemmelse med vores værdier og retning i livet, fordrer det øget bevidsthed, og at vi kan forblive nærværende – også når noget bliver svært for os. Vi fordyber os i nuets kraft og arbejder med forskellige redskaber, teknikker og nærværsøvelser, så du lever og leder, handler og er, ud fra din kerne, din essens.

People & Patience:

Lær dig selv at kende.


Bliv bedre til at forstå, møde og være noget for dig selv – og andre mennesker. Vi arbejder med det hele menneske, med balancen mellem det mentale, kropslige, følelsesmæssige og sjælelige. Vi går i dybden med din selvberoelse, selvindsigt, selvaccept og selverkendelse. Tålmodighed er en dyd i relationen med sig selv og andre mennesker, og gennem tålmodet tilvejebringes “ret tanke, ret tale og ret handling”. Adgangen til din iboende visdom og at kunne handle med bevidst situationsbestemt adfærd, fordrer at du kan være tålmodighed og “vente på rette handling i rette øjeblik”.

Performance & Power:

Hvad er din optimale flowtilstand?

Her lærer du om effortless high performance state, om hvordan du bruger dine kræfter og din energi, mest optimalt set.
Vi har uanet energi og livskraft til rådighed, hvis vi forstår at forvalte den ret. Jo mere vi forstår og kan det, jo mere lever vi med overskud, balance og helhed i os selv – i vores professionelle og personlige liv.

Passion & Purpose:

Hvad driver dig i dit liv?

Hvad er virkeligt meningsfuldt og sandt for dig?
Hvad er din dybeste lyst og længsel?
Brænder din indre ild – professionelt og personlig?

Vi arbejder med bevidstgørelsen af – og forbundetheden til – det dybere formål og den indre drivkraft, der ligger til grund for din livskraft, dine valg, og dine handlinger i dit liv.

Hvem er Ledercirklen – Deep Performance Leadership Programmet for?


At være leder – eller på anden måde være i relation med andre mennesker – handler først og fremmest om, at kende sig selv og føle sig forbundet med den man er – og det liv man lever.

Ledercirklen handler om at lede sig selv – og andre – med mest mulig balance og helhed og er for dig, som på den ene eller anden måde, har til opgave at påvirke, motivere og øve indflydelse på mennesker omkring dig.

Du skal være dedikeret til at arbejde med dig selv – i samarbejde med ligesindede.

Deltagerne i Ledercirklen, er en ambitiøs flok mænd, som alle insisterer på at nå frem til en dybere purpose driven autenticitet, og at styrke deres positive påvirkning af samfundet, arbejdspladsen, familien og vennekredsen.

Uanset personlig og faglig baggrund, har de et brændende ønske om at stå stærkt og sandt i sig, selv ved at arbejde med deres menneskelige kerne, kant, klarhed, kraft, karakter, kærlighed og kald i livet.

På 3-dages moduler (retræter), mødes vi og deler, sparrer, reflekterer og  laver øvelser, træner nærvær, opholder os i naturen, og hjælper hinanden med at blive og være dem vi autentiske er.

Der prædikes eller praktiseres ingen religion, dogmer eller systemer, du skal købe ind på. 

Her præsenteres metoder til at skabe bevidsthed og nærvær i nuet, og lære dig selv at kende, så du kan være dit sande selv – og vise dig som den leder og det menneske du er.

 

Ledercirklen er eksklusive fællesskab og forløb, med kun to udbudte hold om året af 12 – 16 deltagere.

 

Praktik


Ledercirklen – sommer 2023:
Ansøgning er åben.

6 pladser tilbage.

  • .Tre moduler (retræter) på datoerne 14-16. juni 2023 – 5-7. september 2023 – 14-16. november 2023.
  • Online-gruppemøde.
  • Sparring to-og-to ud mellem retræterne.
  • Mulighed for personligt tilrettelagt meditationsprogram, samt øvrig individuel sparring forløbet igennem.
  • Pris for hele forløbet, inklusive undervisning, overnatning i eneværelse og fuld forplejning, kr. 33.000,- + moms .
  • Er du privat betaler og kan ikke fradrage kursusprisen, kontakt os for yderligere info.
  • Afholdes på Strandgården, Helgenæs.
  • Mulighed for en forlængelse af programmet, f.eks. med et eller flere dagsmøder eller retræter, hvis gruppen ønsker dette, så I kan fortsætte jeres rejse sammen i fællesskabet.
  • Mulighed for adgang til Masterclasses på tværs af de forskellige Ledercirkler efter endt forløb.


Ledercirklen – ultimo 2023 / primo 2024:
TBA.

Skriv til Heinrich på hj@heinrichjohansen.dk

eller ring på tlf.nr. 4068 5034 for en afklarende samtale

Kontakt

Heinrich Birk Johansen

40 68 50 34

Huset ved Søen

Horsensvej 31
Salten Langsø
8653 Them

hj@heinrichjohansen.dk

Cvr.nr. 2741 0960

Reg.nr. 3409
Kontonr. 0011325858